Shadow

SCRISOAREA UNEI MAME RROME

scrisoareRasismul antirrom românesc contemporan este agresiv, depășind utilizarea termenului peiorativ ”țigan” sau manifestarea acelor stereotipuri de gândire (arhicunoscute) de tipul: “Ţiganul e ţigan şi în ziua de Paşte”, “Ţiganul când a ajuns împărat, pe taică-su l-a spânzurat”, “Să stai cuminte, că vine ţiganul şi te fură”, “Nici răchita nu-i ca pomul, nici ţiganul nu-i ca omul”, “Nici răchita pom de bute, / Nici țiganul om de frunte”, “Țiganul până nu fură, nu se ține om”, etc. și tinde să scape de sub control, ajungându-se chiar la adevărate ziduri de segregare, pentru a separa comunitatea locală de ghetou/mahala.
Etnia rromă este în mod consecvent recunoscută drept cea mai săracă şi mai vulnerabilă  din România, cu o multitudine de probleme: veniturile insuficiente, lipsa pregătirii profesionale, nivelul de educaţie scăzut, şomajul, accesul limitat la serviciile publice, omițându-se ușor deliberat, adevăratele probleme segregarea/ghetoizarea si rasismul. Fenomene, ce atrag după sine traume interioare, cu efecte dezastruoase asupra libertății de gândire și de exprimare, (complexe de inferioritate, frustrări și nevroze) numite simplist ”stigmat identitar” Trecutul istoric al rromilor, este unul sângeros datorită persecuţiilor şi a luptei continue pentru supravieţuire. De la sosirea pe meleagurile europene, romii au fost scoşi în afara legii, făcuţi sclavi,(doar în România) vânaţi, deportați, torturaţi şi omorâţi în lagărele de exterminare. Ca o definiție personală aș spune că rasismul este forma cea mai grosolană și cea mai primitivă de umilire a unei ființe.  Argumentul ce mă determină să folosesc această definiție, nu poate fi altul decât …Holocaustul, o ” palmă de neuitat” aplicată umanității:”Când a spus du-te și aruncă-l în mortărie (un copil nou-născut). Sora mea nu voia și a început să plângă…groapa era atât de adâncă și acolo erau mulți oameni de ai noștri, înțepeniți de foame, de necaz de tifos”(Copilul Holocaustului) În fața unei astfel de mărturii, atât de dureroase, amuțești. Teama cea mai aprigă a oricărei mame rrome o reprezintă ziua în care copilul ei plângând, îi va spune că la școală un alt copil l-a făcut țigan/țigancă/cioară, sau că a intrat în magazin să își cumpere biscuiți și a fost verificat ca nu cumva să fi furat Sunt  o  mamă  rromă, dar ca mine sunt multe altele cu aceeași teamă comună- Rasismul!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *