Shadow

Originea rromilor – teorii, legende, fapte”. Curs pentru profesorii şi comunitatea rromă din judeţul Bacău

dans tiganiDirectori ai şcolilor cu elevi de etnie rromă, profesori de limba rromani, mediatori şcolari, asistenţi educaţionali, educatoare pentru grupe bilingve, sau interculturale, participă  din această săptămână, la programul de formare continuă „Originea rromilor – teorii, legende, fapte“. Numărul celor care vor parcurge acest curs depăşeşte 100 de persoane.Programul destinat cunoaşterii civilizaţiei şi istoriei rromilor  este organizat de Casa Corpului Didactic Bacău, în perioada aprilie – mai 2015. Primele ore vor avea loc la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dărmăneşti, apoi, vor continua la Şcoala Gimnazială Scorteni, şi la Şcoala Gimnazială Strugari. „Acest proiect urmăreşte, printre altele, promovarea dialogului şi cooperării multiculturale, dezvoltarea principiilor şi valorilor democratice, odată cu înţelegerea lumii în care trăim, pornind de la experienţele, uneori  tragice, ale trecutului.  Etnia rromă reclamă din partea noastră o atenţie specială, deoarece problemele cu care se confruntă sunt deosebite, oarecum atipice. Noi considerăm că multe din aceste probleme îşi pot găsi rezolvarea, pornind de la educaţie”, ne-a declarat profesorul de istorie Gabriel Stan, directorul CCD Bacău.  Proiectul este coordonat de Anghel Năstase, profesor – asociat al CCD Bacău. La cursuri vor mai participa Marieta Hârţescu, inspector şcolar pentru limba rromani şi şcolarizarea rromilor, din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, Mihaela Boscor, profesor pentru învăţământul primar la Şcoala Gimnazială Negoeşti, comuna Ştefan cel Mare, Gabriel Stan, directorul CCD Bacău, Dumitru Ficuţă, formator CCD Bacau şi Noemi Năsturaş, institutor la Grădiniţa cu Program Normal “Lizuca” Bacău. Timp de 40 de ore, cei peste 100 de cursanţi vor parcurge următoarele teme: Istoria rromilor, Originea rromilor, Robia rromilor în Ţările Române. Sclavie, aboliţionism şi postaboliţionism, Aspecte privind istoria modernă a rromilor. Tragedia rromilor în timpul celui de-al doilea război mondial (1940-1945),  Exterminarea rromilor în timpul Holocaustului, Rromii în timpul regimului comunist (1945 – 1989), Statutul rromilor în epoca postdecembristă, Personalităţi rrome din spaţiul geografic românesc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *