Sprijin pentru educatia copiilor rromi defavorizati

eleviLa Bârlad va fi organizatã, pe 7 mai, o conferintã în cadrul proiectului “Sprijin pentru educatia copiilor rromi defavorizati” care va avea loc la sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena Cuza” din localitate. Proiectul ”Sprijin pentru educatia copiilor rromi defavorizati” este implementat de Asociatia Inima Reginei în parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare Continuã AD PLUS Iasi si este un proiect finantat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Proiectul se va derula pe parcursul a 14 luni, iar valoarea finantãrii este de 71,803.91 €. 50 de copii apartinând comunitãtii de etnie rromã din municipiul Bârlad vor participa la diverse activitãti, activitãti care au drep scop prevenirea abandonului scolar si spriinirea integrãrii scolare si sociale a copiilor rromi. Astfel, 15 copii de vârstã prescolarã vor participa la un program de tip grãdinitã, 26 de copii vor fi implicati în activitãti de tip after school, 4 elevi de gimnaziu vor participa la un program de mentorat în vederea pregãtirii pentru scoalã iar 5 copii diagnosticati cu probleme neuro-psihice vor beneficia de activitãti de psihoterapie. Pe lângã aceste activitãti principale, mai sunt prevãzute si alte activitãti: activitãti sãptãmânale artistice si de dezvoltare a abilitãtilor practice pentru 45 de copii, activitãti de consiliere pentru pãrintii celor 5 copii cu probleme neuro-psihice, oferirea unei gustãri zilnice pentru copiii implicati în proiect dar si transport gratuit, în scopul facilitãrii accesului la scoalã si participãrii la activitãtile din proiect.

Leave a Reply

Your email address will not be published.