Shadow

Dezbatere publică: Statutul ocupațional al rromilor: meserii, riscuri, așteptări

DEZBATERE_24 04 2015Evenimentul aduce în prim-plan un subiect de actualitate, ce ilustrează problematica etno-ocupațională. La sesiunea de dezbatere au fost invitați să participe etnici rromi aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
Întâlnirea a fost construită pe principiul de la ”particular la general”, fiecare participant – persoană de etnie rromă, fiind încurajat să pună în discuţie propria experiență legată de piața muncii: statut profesional, meserii practicate și așteptări față de sfera ocupaţională. În acest fel, cazuri concrete și particulare au constituit bază pentru o dezbatere de aproximativ 2 ore, dezbatere menită să identifice problemele reale cu care se confruntă rromii pe piața muncii locale și eventualele soluții ce ar putea eficientiza integrarea socio-profesională a acestora.
Declarația d-nei Valentina Merlici, Asistent relații publice și comunicare: ”Avem toate datele referitoare la problematica ocupării persoanelor de etnie rromă, avem și politici, strategii, proiecte dedicate incluziunii socio-profesionale a rromilor și totuși, există o serie de aspecte încă nerezolvate: discriminarea, șomajul de lungă durată, anafalbetismul, exploatarea muncii la negru etc. În ciuda statisticilor sumbre, nu m-aș grăbi cu previziuni pesimiste, căci – așa cum spune și sloganul proiectului – Împreună, prin MUNCĂ, putem dărâma bariere! Spune DA integrării rromilor pe piața muncii!”
Dezbaterea publică a fost organizată în cadrul proiectului „ADMIS pe piaţa muncii – Construirea unui model complex de integrare profesională a persoanelor de etnie rromă din regiunile BI, NV, SE si SM, în vederea îmbunătățirii accesului acestora pe piața muncii”, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major de intervenţie 6.2 – „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”. Cod proiect: POSDRU/165/6.2/S/143183.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *