PROFESIUNEA: RROM!

rromiO listă (incompletă) a actualilor lideri de opinie și tehnicieni rromi, în perspectiva constituirii unei infrastructuri și unificării viziunilor. Nu lipsa resurselor umane este problema, ci lipsa unei viziuni comune, care să creeze premizele schimbării, prin solidaritate. Nu e o “Listă neagră”, sunt destui oameni de bun simț în ea, ci o bază de date, o încercare de evaluare foarte aproximată (peste 100 lideri și 10.000 tehnicieni/ resurse umane rrome, la 20.000 voturi politice: aprox. 3000 de persoane care sunt angajate în structurile administrației publice locale: experti locali, mediatori sanitari și scolari, cadre didactice, BJR-iști; minimum 2000 de persoane care trăiesc de pe urma funcției de “lider” local la PRPE; minimum 1000 de persoane care trăiesc din ONG-uri de “prestări servicii”, proiecte pentru rromi; minimum 1000 de persoane care trăiesc din resurse religioase (pastori și personalul bisericilor), minimum 3000 de artiști, artizani și lăutari etc.). Nu am inclus “mafia gulerelor albe” (“industria rromă” a nerromilor, la nivel de ONG-uri și administrație), care depășește de multe ori numărul rromilor implicați în “îmbunătățirea situației rromilor”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.