Shadow

Romii, persoanele cu dizabilităţi şi tinerii pot obţine calificare în diverse meserii

barbierAproximativ 1.000 de persoane pot beneficia de cursuri gratuite de formare profesională, în cadrul proiectului“Europa inclusivă – iniţiative regionale sustenabile”, POSDRU/165/6.2/S/142874, derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 .
Cursurile sunt destinate persoanelor aparţinând următoarelor grupuri sociale vulnerabile, cu domiciliul legal în regiunile Bucureşti, Ilfov, Timiş sau Teleorman: persoane de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tineri peste 18 ani ce părăsesc sistemul de protecţie al statului, persoane aflate în detenţie. Cursurile oferă diplome de calificare recunoscute de Ministerul Muncii, prin Autoritatea Naţională pentru Calificări, în următoarele meserii:frizer, tâmplar universal, lucrător în cultura plantelor, lucrător în comerţ, confecţioner-asamblor articole textile, agent de securitate. În acelaşi timp, au fost selectate două cursuri ce pot fi accesibile persoanelor cu dizabilităţi, în mod deosebit, dar nu exclusiv: florar-decorator, operator calculator. Concomitent, proiectul oferă beneficiarilor consiliere socială şi de dezvoltare a abilităţilor de bază, dar şi servicii gratuite de suport pentru cei care accesează cursurile de calificare şi au în îngrijire persoane dependente. Serviciile constau în acompanierea şi îndrumarea în relaţiile cu instituţii publice sau private a persoanelor dependente, copiii cu vârstă peste 3 ani fiind supravegheaţi, îndrumaţi şi ajutaţi în efectuarea temelor în cadrul unui centru de zi specializat sau la domiciliu. Copiii mai primesc o masă caldă zilnic, pe perioada frecventării centrului.
Proiectul “Europa inclusivă – iniţiative regionale sustenabile”, cu o valoare totală a proiectului de 9.266.308 lei, are ca obiectiv general creşterea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii a 1.000 de persoane din grupuri vulnerabile, respectiv: 400 persoane de etnie romă, 250 persoane cu dizabilităţi, 50 tineri peste 18 ani ce parăsesc sistemul de protecţie al statului, 300 persoane aflate în detenţie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *