Shadow

AJOFM Mehedinţi: Peste 2000 de şomeri încadraţi în muncă

someriÎn funcţie de diferite criterii, structura numărului de şomeri angajaţi în perioada ianuarie-aprilie 2015 se prezintă astfel: 1.384 cu domiciliul în mediul urban şi 640 în mediul rural; 400 şomeri cu vârsta până în 25 ani, 529 cu vârsta în intervalul 25-35 ani, 543 cu vârsta în intervalul 35-45 ani şi 552 cu vârsta peste 45 ani (din care 155 peste 55 ani); 100 şomeri cu studii primare, 577 cu studii gimnaziale, 195 cu studii profesionale, 960 cu studii liceale, 42 cu studii postliceale şi 150 cu studii superioare; 1.562 au fost şomeri neindemnizaţi iar 462 şomeri indemnizaţi. ”În funcţie de principalele măsuri active de combatere a şomajului pe care AJOFM Mehedinţi le-a desfăşurat în primele patru luni ale anului 2015, cei mai mulţi şomeri au fost angajaţi prin activitatea de mediere a muncii (prin punerea în legătură directă a şomerilor cu angajatorii care au comunicat locuri de muncă vacante) şi anume 1.781 persoane, diferenţa de 243 persoane fiind angajate ca urmare a participării acestora la alte activităţi desfăşurate si anume informare şi consiliere profesională, absolvirea unor cursuri de calificare/recalificare, stimularea mobilităţii ocupării forţei de muncă, etc.”, se arată într-un comunicat de presă al AJOFM Mehedinţi. De asemenea, din numărul total de persoane încadrate în muncă în intervalul 01.01.2015-30.04.2015, 79 au fost şomeri de lungă durată,tineri şi adulţi (persoane înregistrate în bazele de date ale instituţiei de o perioada mai lungă de timp), precum şi 8 cetăţeni de etnie rromă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *