Campanie împotriva abandonului şcolar în 42 de localităţi din ţară

alti copchiProfesorii şi elevii au organizat prezentări, dezbateri, filme, expoziţii tematice, discuţii libere pe tema unor studii de caz, ateliere, scenete, jocuri de rol şi activităţi educaţionale speciale pentru a demonstra valoarea şi importanţa educaţiei pentru viitor şi consecinţele negative ale abandonului şcolar.  Proiectul câştigător a aparţinut unei echipe de elevi de la Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza din Panciu, judeţul Vrancea, coordonate de profesoara Luminiţa Iliescu. Echipa a realizat proiectul „Alege şcoala, nu strada!”, conceput ca un ansamblu de activităţi non-formale în care au fost implicaţi elevi cu risc de abandon din mai multe clase. Tinerii au realizat dezbateri, au aplicat chestionare colegilor lor pentru a identifica nivelul de implicare, au conceput slogane şi mesaje pe care le-au prezentat în cadrul unei expoziţii şi le-au diseminat sub formă de afişe şi flyere. Mai mult, ei au compus un cântec dedicat temei competiţiei, pe care l-au interpretat la Casa Orăşenească Panciu, în cadrul unui eveniment dedicat proiectului, la care au participat elevi, părinţi, profesori, reprezentanţi ai Consiliului Local Panciu, ISJ Vrancea, ISP Vrancea şi Direcţia Antidrog Galaţi. ”Evenimentul creat de liceul nostru a avut un impact pozitiv atât asupra elevilor, cât şi asupra comunităţii locale, dovadă fiind prezenţa într-un număr mare a reprezentanţilor instituţiilor decidente de la nivelul judeţului Vrancea. Ne dorim ca problema absenteismului şi a abandonului şcolar din România să fie diminuată atât la nivel local, cât şi la nivel naţional”, a spus Luminiţa Iliescu, profesoara coordonatoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.