Campania ‘’Noi îţi dăm recomandarea” se apropie de final

campania-noi-iti-dam-recomandareaÎn perioada iunie-iulie 2015, Asociaţia Partida Romilor Pro-Europa desfăşoară campania ‘’Noi îţi dăm recomandarea”.
Această campanie are ca scop creşterea accesului la educaţie pentru copiii de etnie romă. Obiectivele campaniei vizează:
– Identificarea preşcolarilor şi consilierea părinţilor de etnie romă în vederea înscrierii la grădiniţă.
– Identificarea copiilor de etnie romă cu vârsta legală pentru înscrierea acestora în clasa I şi consilierea părinţilor acestora
– Identificarea elevilor de etnie romă din clasa a VIII-a, în vederea consilierii acestora pentru admiterea în licee pe locurile special alocate lor.
– Eliberarea adeverinţelor/recomandărilor de apartenenţă la etnia romă pentru elevii claselor a VIII-a şi a XII-a, în vederea completării dosarului de admitere pentru liceu, respectiv pentru facultăţi.
Informarea şi consilierea elevilor, părinţilor de etnie romă şi a cadrelor didactice despre calendarul admiterii, cu numărul de locuri pentru fiecare unitate de învăţământ emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean, data limită până la care trebuie depuse dosarele, data şi locul în care se va desfăşura şedinţa publică de repartizare a candidaţilor romi pe locurile distinct.
Identificarea copiilor şi adulţilor de etnie romă care au depășit varsta legală de înscriere în sistemul de învăţământ în vederea recuperării şcolare a acestora prin intermediul programului educaţional ‘’Șansa a doua”.
Consilierea şi orintarea profesională a tinerilor şi adulţilor de etnie romă (elevi aflaţi în anii terminali, respectiv a adulţilor beneficiari ai măsurilor programului de recuperare şcolară ‘’Șansa a doua”.
Consolidarea comunicării între reprezentanţii comunităţilor de romi şi unităţilor şcolare prin organizarea periodică de întâlniri la care să participle inspectoratul şcolar pentru minorităţi, cadre didactice, profesori de limba şi istoria romilor, mediatori şcolari, liderii romilor, părinţi şi elevi.
Derularea campaniei răspunde măsurilor prevăzute în Programul de Guvernare pentru perioada 2012-2020, H.G. 1221/2011, Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorității romilor şi planurilor de acţiune asumate de instituţia prefectului la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti.
În atenţia tuturor elevilor care beneficiază de recomandări din Bucureşti şi Ilfov:
Repartizarea candidaţilor se realizează în perioada 6-7 iulie 2015, de către Comisia de Admitere a Muncipiului Bucureşti, la Liceul Teoretic Bilingv ‘’ Miquel de Cervantes” din Calea Plevnei nr. 38-40, sector 1, Bucureşti, telefon 021/314.93.11, după un orar care va fi comunicat din timp.
Repartizarea se face în şedinţă publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunilor exprimate. În situaţia în care locurile special pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale.

Leave a Reply

Your email address will not be published.