Romii: similitudini şi diferenţe faţă de alte grupuri etnice sau rasiale

caldarariAm să încerc în acest articol să combat câteva din apropierile care se fac între romi şi alte grupuri etnice sau rasiale. Este cunoscut că plasarea originilor romilor în teritoriile ce actualmente sunt parte a Indiei s-a realizat prin interpretarea unor similitudini lingvistice între un fond comun de cuvinte din dialecte rome cu sanscrita veche. Din păcate, nu există izvoare istorice sau arheologice care să confirme acest lucru. Spaţiul virtual este însă plin de comentarii xenofobe şi care fac apel la trimiterea romilor „înapoi în India”. Cei aproape o mie de ani de migraţie au făcut însă să existe mult mai multe diferenţe decât apropieri între romi şi India. Romii  şi India Sub-continentul indian este caracterizat printr-o imensă diversitate a grupurilor etnice, a dialectelor şi sub-dialectelor vorbite, a grupurilor religioase şi a castelor. Aici există similitudini, păstrând proporţiile, ţinând cont că şi la romi se poate vorbi de mai multe neamuri de romi, denumiţi de obicei după meseria tradiţională practicată în trecut, numeroase dialecte, precum şi diferite apartenenţe religioase. Cam aici însă se opresc similitudinile.  Unitatea politică a Indiei ca naţiune a fost însă favorizată în mod ironic de cei 200 de ani de administraţie britanică şi de cunoaşterea şi folosirea pe scară largă în toate domeniile vieţii sociale şi economice a limbii engleze.  La romi nu se poate vorbi de o limbă comună, existând numeroase dialecte foarte similare, însă încercările relativ recente din punct de vedere istoric (începând cu anii ’70) pentru definirea unei limbi standardizate comune nu pot fi considerate de succes, marea majoritate a romilor din ţările europene necunoscând-o. Un fapt şi mai important, conştientizarea politică a indienilor ca şi naţiune caracterizată prin maturitate şi coeziune s-a realizat în procesul de obţinere a statutului de independenţă faţă de Imperiul Britanic.  Dinamica procesului a unit indienii în jurul familiei Gandhi-Nehru, dezvoltându-se un sentiment de solidaritate în care a făcut ca partidul Congresului să fie relevant şi astăzi, la mai mult de jumătate de secol de la obţinerea independenţei.  La romi, nu se poate vorbi de o figură atât de marcantă care să trezească sau să contribuie decisiv la cristalizarea unei conştiinţe comune, politice. În  1997 Gheorghe şi Mirga vorbeau în articolul „Romii în secolul 21: un document de politici” despre romi ca o naţiune pan-europeană, însă următorii 15 ani nu au condus la o cristalizare decisivă a unei astfel de conştiinţe politice pe baze largi în rândul romilor. Romii şi Afro-americanii Există similitudini între romi şi afro-americani, probabil mai multe decât raportările la India ca ţară de origine. În ţările române, romii au fost robi până la jumătatea secolului al XIX-lea, iar pe continentul nord-american, afro-americanii au fost eliberaţi din sclavie aproximativ în aceeaşi perioadă, ultimul val în urma războiului civil încheiat în 1865. Dacă în ţările române dezrobirea romilor nu a fost urmată de politici sociale care să permită emanciparea economică şi socială a acestui grup, în mod similar, în SUA pentru aproximativ un secol doctrina „separaţi dar egali” a fost cea care a determinat relaţiile sociale şi politicile publice statale. Astfel, nu se putea vorbi de o emancipare socială şi economică sistematică nici pe teritoriul nord-american.

Leave a Reply

Your email address will not be published.