S-a deschis „Centrul de servicii integrate pentru copii aflaţi în dificultate” din comuna băcăuană Valea Seacă

centruCentrul de servicii integrate pentru copiii proveniţi din familii sărace, în marea lor majoritate proveniţi din familii rome, a fost amenajat în centrul comunei, lângă căminul cultural din Valea Seacă.  Principalii finanţatori sunt Pingstforsamling  Arvika, Suedia, Pinsemenigheten Salem, Sandefjord Norvegia,  alături de organizaţia Star of Hope International Suedia şi Norvegia. La evenimentul de deschidere a participat o delegaţie a finanţatorilor dar şi autorităţile centrale şi judeţene, ş.a. Au fost prezenţi, pentru a vorbi despre necesitatea proiectului Aurora Vatamaniuc, din partea Fundaţiei Star of Hope, Ion Pravăţ, primarul comunei Valea Seacă, Florin Dura, liderul Partidei Romilor Pro Europa, Sorin Ailenei, din partea Instituţiei Prerectului Bacău, conferenţiarul universitar dr. Adrian Netedu, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ş.a. În comuna Valea Seacă trăieşte o comunitate de romi de peste 1700 de persoane, a treia ca dimensiune din judeţ. Vizita cetăţenilor suedezi şi norvegieni vine ca urmare a faptului că mai mulţi locuitori de etnie roma, din Valea Seacă, au venit în ţările nordice în căutarea unui trai mai bun şi a unor venituri, care să le asigure traiul de zi cu zi pentru familiile din ţară, de cele mai multe ori numeroase. În studiul realizat de conferenţiarul dr. Adrian Netedu, profesor de sociologie, se arată că în comună învaţă 417 elevi, din care 286 sunt romi. Totodată,„comuna Valea Seacă este una dinte comunele cele mai sărace din judeţul Bacău şi din ţară, fără locuri de muncă. Sărăcia este un factor care poate determina separarea copilului de părinţi dar şi abandonul şcolar. Împinse de sărăcie, multe familii iau decizia de a-şi căuta un loc de muncă în străinătate, în special în ţările nordice (Suedia, Norvegia). Această situaţie a determinat apariţia unei probleme care necesită soluţii urgente: copiii rămaşi acasă prezintă un risc crescut de abandon şcolar şi familial, cu risc crescut de delicvenţă, de apariţie a depresiei“, se arată în studiul profesorului ieşean Adrian Netedu. Centrul de zi a fost înfiinţat printr-o investiţie de aproximativ 150 de mii de euro, din partea donatorilor norvegieni şi suedezi. Se doreşte ameliorarea nivelului de trai pentru 40 de copiii, zilnic, prevenirea abandonului şcolar dar şi o instrucţie a părinţilor, pe teme de familie.  „Prin activităţile derulate în cadrul “Centrului de servicii integrate pentru copii aflaţi în dificultate” se urmăreşte prevenirea abandonului familial, a eşecului/abandonului şcolar .Se asigură accesul copiilor aflaţi în situaţii de risc social din comunitatea locală,in special copiii de etnie rroma la activităţi socio-educaţionale şi recreative, susţinându-se astfel integrarea lor socială. Părinţii vor beneficia de servicii de consiliere, educaţie parentală, grup suport. O altă categorie de activităţi sunt centrate pe dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea locală“,a precizat Aurora Vatamaniuc, managerul proiectului şi preşedinte executiv al Fundaţia Star of Hope Romania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.