Accesul la educaţie al copiilor rromi, o prioritate. Preşedintele Băncii Mondiale a vizitat şcoala din Frumuşani

educatiePreşedintele Băncii Mondiale, Jim Yong Kim şi cel al Fundaţiei Soros, George Soros, au fost însoţiţi de Remus Pricopie, ministrul Educaţiei Naţionale şi de mai mulţi reprezentanţi ai ONG-urilor care desfăşoară activităţi în domeniul învăţământului. Laa Şcoala gimnazială nr. 1 din comuna Frumuşani sunt înscrişi, la ora actuală, 734 de elevi, dintre care 51% sunt de etnie romă. Cei mai mulţi dintre aceştia provin din familii sărace. Acesta a fost motivul pentru care, cu ajutorul MEN, a reţelei de fundaţii Soros şi a altor organizaţii nonprofit, unitatea de învăţământ a reuşit să acceseze şi să implementeze diverse programe de sprijin educaţional pentru elevii romi. Trei proiecte pentru peste 300 de copii Potrivit autorităţilor, din 2008 şi până în prezent, s-au derulat 8 proiecte care au urmărit integrarea unui număr cât mai mare a copiilor rromi în sistemul de educaţie, prevenirea abandonului şcolar şi metode de predare atractive pentru copii. Printre programele derulate se numără “Şcoală după şcoală” – primul pas pentru succesul şcolar şi profesional – implementat de către Fundaţia Roma Education Fund România, în parteneriat cu MEN, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Centrul Romilor „Amare Rromentza”, Centrul cultural „O Del Amenca”, “Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă” – implementat de Fundaţia Roma Education Fund România în parteneriat cu MEN, Centrul de Resurse pentru Comunităţle de Romi, Centrul Romilor „Amare Rromentza”, Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială, “Hai la şcoală!” – derulat în parteneriat cu UNICEF şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.