Shadow

Consiliul Local Petroşani a aprobat / Înfiinţarea Grupului de Lucru Local

sedintaPrintr-o hotărâre a Guvernului României, HGR nr. 18/2015, a fost aprobată „Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome”, pentru perioada 2015-2020.
Prin strategie Guvernul României susţine că au fost stabilite o serie de „măsuri organizatorice” de care sunt responsabile mai multe structuri şi instituţii, atât de la nivel central sau judeţean, cât şi de la nivel local.
Principala măsură vizată la nivel local de către guvern a fost dată în strategia stabilită. Practic, de aici va începe totul în ajutorarea romilor să se integreze în societate. Este vorba de crearea la nivel local a „Grupului de Lucru Local” (GLL). Acesta va trebui să fie înfiinţat printr-o hotărâre de consiliu local. În acest grup se va afla, obligatoriu, „expertul local pentru romi”, reprezentanţi ai unor instituţii publice, consilieri locali, reprezentanţi ai unor organizaţii nonguvernamentale (inclusiv cele ale romilor) şi un „delegat al comunităţii locale a romilor din Grupul de Iniţiativă Locală (GIL)”.
Printre atribuţiile stabilite de guvern, acest GLL va avea ca şi atribuţii elaborarea planului local de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, incluziunea romilor în strategia de dezvoltare ale localităţilor, monitorizarea implementării măsurilor din planul de acţiune locală, întocmirea rapoartelor semestriale de monitorizare a progresului înregistrat de implementarea acestui plan de acţiune şi multe altele.
Ţinând cont de toate acestea, la ultima şedinţă de consiliu local, primarul Tiberiu Iacob-Ridzi a iniţiat un proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Petroşani a acestui GLL, proiectul fiind votat de către toţi consilierii, cu o abţinere, acea a consilierului Marius Rad, care nu putea să voteze acest proiect, ţinând cont că face parte din GLL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *