Implementarea strategiei de incluziune a romilor va costa 430,5 milioane de lei in 2015-2016

campania-noi-iti-dam-recomandareaGuvernul a aprobat in sedinta de miercuri strategia de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020, document ce include recomandarile europene privind incluziunea romilor si este in concordanta cu Strategiile aprobate anterior in acest domeniu. Cheltuielile estimate pentru implementarea actiunilor cuprinse in acest document in perioada 2015-2016 sunt de 430,5 milioane de lei, urmand ca efortul national de finantare sa fie completat din Fondul Social European in domeniile educatiei si ocuparii. De asemenea, pentru finantarea Strategiei in perioada 2015-2020 vor fi accesate si fonduri europene structurale si de investitii din cadrul financiar multi-anual al UE, informeaza Guvernul.

Obiectivul principal al Strategiei este incluziunea socio-economica a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome la un nivel similar celui al populatiei majoritare. Principalele domenii de interventie sunt reprezentate de accesul la educatie, locuri de munca, sanatate si locuinte, in complementaritate cu serviciile sociale si infrastructura, cultura si combaterea discriminarii.

In domeniul educatiei, principalele obiective vizeaza reducerea discrepantelor dintre copiii romi si cei care nu apartin acestei minoritati in ceea ce priveste participarea scolara, nivelul de performanta scolara, conditii socio-economice si reducerea numarului de cazuri de discriminare din scoli. Principalele masuri pentru atingerea acestor obiective vizeaza:

Derularea unor programe nationale distincte care au scopul de a conduce la cresterea accesului la educatie timpurie a copiilor vulnerabili, inclusiv a celor romi, prin acordarea de consiliere parentala, de hrana si prin extinderea facilitatilor existente de ingrijire pentru copii (gradinite, crese, centre de ingrijire de zi)

De exemplu, se are in vedere initierea unui program national, prin colaborarea intre nivelul central si local al administratiei publice, in vederea furnizarii de sprijin pentru 10.000 de copii din categorii vulnerabile (inclusiv romi) si in risc de abandon scolar, pentru imbunatatirea situatiei socio-economice in aspectele care le blocheaza incluziunea educationala (hrana, haine, conditii de locuire, stare de sanatate etc). In identificarea beneficiarilor se va pastra, pe cat posibil, echilibrul de gen;

Leave a Reply

Your email address will not be published.