Shadow

O viață mai bună pentru romii din Gorj

Romi-Gorj-696x512Consilierii județeni au votat proiectul privind stabilirea unor măsuri în vederea punerii în aplicare a unui plan de acțiune în beneficiul membrilor comunităților vulnerabile cu romi din județul Gorj 2015-2025.
Acest proiect urmărește implementarea Strategiilor guvernamentale de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome. Proiectul „Plan de acțiune în beneficiul membrilor comunităților vulnerabile cu romi din județul Gorj 2015-2025” are ca premise rezultatele cercetării sociologice realizate în rândul membrilor grupurilor vulnerabile cu romi din 21 de localități din județul Gorj, cu sprijinul şi asistenţa tehnică oferită de experții delegați de Asociația Sastipen-Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate şi Asociația Partida Romilor ProEuropa. Proiectul își propune să vină atât în sprijinul autorităților județene responsabile pentru realizarea și aplicarea politicilor publice în beneficiul comunităților cu romi, cât și în sprijinul ONG-urilor.
Planul de acțiune își propune următoarele direcții strategice de acțiune: îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile cu romi din Gorj și reducerea abandonului școlar şi a decalajului educațional între elevii romi şi neromi. De asemenea, se dorește dezvoltarea capitalului uman și creșterea ratei de ocupare în rândul membrilor comunităților vulnerabile cu romi din Gorj, dar și dezvoltarea infrastructurii în comunitățile vulnerabile cu romi din Gorj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *