Shadow

Măsuri de succes în prevenirea abandonului școlar timpuriu!

copiiFundaţia Roma Education Fund (REF) România a anunțat rezultatele proiectelor„Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi” (ID POSDRU – 140080) și „Copiii și părinții romi vor la școală!” (ID POSDRU 132996)în cadrul conferințelor de încheiere, organizate pe 11 decembrie, respectiv 14 decembrie a.c.
Ambele proiecte, desfăşurate în perioada aprilie 2014 – decembrie 2015, au avut ca obiectiv general dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.
Proiectele s-au remarcat printr-o abordare integrată, inovatoare, cu dublu impact, având ca nucleu central familia: măsuri preventive (furnizarea unui pachet de servicii de sprijin educaţional suplimentar, mentorat, orientare şi consiliere, catering şi subvenţii pentru 845 de elevi romi din clasele V-VIII, respectiv 523 de elevi romi din clasele IX-XII/XIII, cu risc de părăsire timpurie a şcolii) şi măsuri corective (prin furnizarea programului de tip „A Doua Șansă” pentru 644 adulţi de etnie romă)
Implementarea componentei de Sprijin Educaţional Intensiv a avut în vedere îmbunătăţirea cunoştinţelor la Limba Română şi Matematică.

Leave a Reply

Your email address will not be published.