Shadow

Autoritățile locale și reprezentanții romilor au discutat despre facilitarea găsirii unui loc de muncă pentru șomerii romi

Foto-romi-3-56Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu a organizat în 26 ianuarie seminarul tematic “Promovarea integrării socio-profesionale a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome”.
AJOFM Sibiu a prezentat măsurile implementate în conformitate cu legislaţia în vigoare privind integrarea pe piaţa muncii a categoriilor vulnerabile, inclusiv a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, cuprinse în programele de formare profesională şi de ocupare a forţei de muncă.
”Printre măsurile luate se numără asigurarea informării privind piaţa muncii şi punerea în contact a şomerilor romi cu angajatorii, creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aparţinând minorităţii rome prin încurajarea mobilităţii geografice şi valorificarea capacităţilor antreprenoriale; stimularea încadrării şomerilor indemnizaţi înainte de expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj prin completarea veniturilor salariale; dezvoltarea şi certificarea competenţelor profesionale; stimularea angajatorilor care încadrează persoane aparţinând unor categorii defavorizate pe piaţa muncii prin acordarea de subvenţii; acordarea de sprijin financiar pentru înfiinţarea/dezvoltarea unor noi afaceri; și acordarea de acompaniament personalizat tinerilor romi cu risc de marginalizare socială prin încheierea de contracte de solidaritate şi oferirea de servicii specifice”, spun reprezentanții AJOFM Sibiu.
La seminar au participat reprezentanţi ai instituţiilor care au ca obiect de activitate protecţia persoanelor cu dificultăţi de integrare şi anume: Consiliul Judeţean Sibiu, Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu precum şi reprezentanţi ai comunităţii rome: Asociaţia Romilor Nomazi şi Căldărari, Partida Romilor Pro Europa Filiala Sibiu, Fundaţia Social Culturală a Romilor, Asociaţia pentru Dezvoltare Fortunatis cât şi reprezentaţi ai Metodo Consultores (Spania) cu experienţă în proiecte de formare şi dezvoltare. Seminarul a avut caracter interactiv, aducând în discuţie problemele întâmpinate de persoanele de etnie romă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *