Shadow

Proiect pentru cea mai săracă comunitate de romi din Romania

baraci„Educaţia alternativă la sărăcie”, proiectul în cauză,îşi propune să intervină în comunitatea romă Ponorâta din comuna Coroieni prin crearea unui centru de incluziune socială în măsură să ofere servicii integrate către copiii şi tinerii aflaţi în situaţie de risc. Scopul acestuia este creşterea gradului de acces la educaţia formală, non-formală, bunăstare, sănătate şi ocupare.
Primăria Coroieni în parteneriat cu organizaţiile ASSOC, CCF şi Grupul local de iniţiativă Ponorâta vor colabora pe toată durata proiectului în scopul implementării activităţilor propuse: înfiinţarea centrului, furnizarea serviciilor de tip “școală după şcoală” pentru 80 de elevi, furnizarea serviciilor de acces la igienă și sănătate, informarea și consilierea copiilor, tinerilor și părinţilor, organizarea campaniilor de informare și de sensibilizare pentru sănătate și prevenirea bolilor, formarea, îndrumarea, consilierea vocaţională, dezvoltarea abilităţilor de viaţă pentru 50 de tineri, formarea profesională continuă a personalului din serviciile de suport în domeniile de interes pentru proiect şi alte servicii colaterale.
Potrivit Institutului Naţional de Statistică, Ponorâta este cea mai săracă comunitate romă din România.

Leave a Reply

Your email address will not be published.