SCOLILE IN CARE INVATA ELEVI ROMI VOR AVEA DIN 2016 MEDIATORI SCOLARI

elevi-scoala-mana-sus_4023Toate unitatile de invatamant din Romania, care incadreaza cel putin 15% din elevi – copii romi, vor beneficia de mediatori scolari din acest an.

Incepand din acest an, fiecare unitate de invatamant din tara in care cel putin 15% dintre elevi sunt romi, vor avea mediatori scolari si vor dezvolta programe de tip “Scoala dupa scoala” in comunitatile rome, conform strategiei pentru educatie pentru 2015-2020.

Mediatorii scolari vor fi cooptati de catre unitatile de invatamant in toate activitatile de prevenire continua a segregarii.

“Obiectivul principal al Strategiei este incluziunea socio-economica a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome la un nivel similar celui al populatiei majoritare. Principalele domenii de interventie sunt reprezentate de accesul la educatie, locuri de munca, sanatate si locuinte, in complementaritate cu serviciile sociale si infrastructura, cultura si combaterea discriminarii”, informeaza Guvernul.

Che
ltuielile estimate pentru implementarea actiunilor cuprinse in acest document in perioada 2015-2016 sunt de 430,502 milioane de lei, urmand ca efortul national de finantare sa fie completat din Fondul Social European in domeniile educatiei si ocuparii. De asemenea, pentru finantarea Strategiei in perioada 2015-2020 vor fi accesate si fonduri europene structurale si de investitii din cadrul financiar multi-anual al UE.

Strategia pentru educatie pentru perioada 2015-2020 vizeaza reducerea discrepantelor dintre copiii romi si cei care nu apartin acestei minoritati in ceea ce priveste participarea scolara, nivelul de performanta scolara, conditii socio-economice si reducerea numarului de cazuri de discriminare din scoli.

Principalele masuri pentru atingerea acestor obiective vizeaza derularea unor programe nationale distincte care au scopul de a conduce la cresterea accesului la educatie timpurie a copiilor vulnerabili, inclusiv a celor romi, prin acordarea de consiliere parentala, de hrana si prin extinderea facilitatilor existente de ingrijire pentru copii (gradinite, crese, centre de ingrijire de zi).

Leave a Reply

Your email address will not be published.