Shadow

Melania Cuc: „Samson Iancu scrie ca şi cum ar cresta carnea obrazului în brici“

samson-iancu-696x407“Am să te îmbrac în aur Finlandooooooo!” – fie şi numai la atât s-ar putea reduce această odisee de nomad de după 1989, asta, dacă această carte ar trebui simplificată la o singură sintagmă.
În fiecare dintre noi mai trăieşte copilul care şi-a dorit cândva să plece cu şatra-ţigănească, ori cu circul. Necunoscutul fascinează, libertatea asumată este ca o capă roşie dinaintea taurului din arenă.
Chiar dacă nu toţi avem curajul să luăm în răspăr drumurile Europei, să trăim cu dragoste şi durere aventura, suntem tentaţi s-o facem comod, livresc, îmbibându-ne cu acel exotism plin cu bube-dulci şi nestemate veritabile.
Cartea lui Samson Iancu este o radiografie pe un segment social complex dublată de un talent nativ şi putere aproape hinoptică de-a atrage cititorul pe text.
Ţiganii! O seminţie fascinantă prin colorit de foc de tabără, libertatea cuţitului care spintecă în carnea iubitei, galopul cailor sălbăticiţi în galopuri… totul este trecut prin metamorfoza cumpenei de milenii şi redat în tuşe sigure, într-un portret colectiv de un primitivism care se loveşte de civilizaţia opulentă a Europei de la începutul Mileniului Trei. Poate fi, de ce nu, şi un document de epocă.
Căutam să plecăm în vacanţă în lumi vechi, în locuri ca şi inexistente, dar nu ştim prea multe nici despre ţiganii, care au rupt frânghia frontierelor fizice şi culturale.
În cartea „Ţiganii, aurul şi diamantele” Samson Iancu ne aruncă în „groapa cu lei” a contemporaneităţii.Cum nu am avut privilegiul să-l cunosc personal pe Samson Iancu, voi cita pentru dvs. din postfaţa cărţii.
„Autorul s-a născut la Bucureşti, în data de 23 aprilie 1953. Absolvent al unui liceu de istorie-filologie la Craiova.
A fost crescut într-o casă de copii din Târgu-Jiu, fiind bibliotecarul casei timp de şase ani şi având atracţie pentru artă şi literatură. De altfel, această pasiune se va converti mai târziu într-un mare interes pentru bijuterie şi gemologie (pietre preţioase), fascinat şi extrem de curios de un domeniu aproape inexistent în România: studiul pietrelor preţioase şi semi-preţioase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *