Dezbatere publică privind accesul comunităților rome la fondurile europene nerambursabile

dezbaterePrintre problemele ridicate de participanții la dezbatere s-au numărat: inexistența transparenței și participării la luarea deciziilor, nevoia unor lămuriri privind experiența în accesarea fondurilor europene (responsabilitățile solicitantului și partenerilor în proiect), necesitatea ca toate organizațiile de la nivel local să participe la implementarea strategiei și a proiectelor, clarificări privind modul de calcul al indicatorilor etc.
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 are o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuție europeană) și stabilește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și al educaţiei. Obiectivul major al acestui program îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, reducerea șomajului, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.

Leave a Reply

Your email address will not be published.