Cum se destrăbălau boierii şi călugării români cu ţigăncile: violau roabe, le supuneau perversiunilor, iar incesturile erau permise

BoierSpecialiştii şi mărturiile fiilor de boieri din secolul al XIX-lea scot la iveală o filă întunecată a istoriei boierimii româneşti. Mulţi proprietari funciari cu sânge albastru, chiar şi în urmă cu 200 de ani, se dedau la orgii şi violau roabele ţigănci de pe domeniile lor. Abuzurile aveau loc în văzul luminii, inclusiv cu ştirea nevestelor. Se ajungeau la incesturi între copii din flori şi cei legitimi ai boieriloPrima noapte de iubire cu roabe ţigănci Nu toate femeile de pe domeniile boiereşti intrau sub incidenţa de „Ius primae noctis“. Poftele boierului erau îndreptate doar asupra roabelor ţigănci. Indiferent de vârstă, preferate erau adolescentele. Referirile anterioare, din „miezul“ evului mediu românesc, lipsesc. Constatările sunt târzii – de secolul al XIX-lea –  şi subliniază că acest obicei era perpetuat din generaţie în generaţie, vreme de sute de ani. Mai precis, boierii abuzau sexual roabele ţigănci, fără niciun fel de repercursiune.  Mai mult decât atât aveau drepturi sexuale asupra acestora în noaptea nunţii. Cel care face o referire convingătoare la acest aspect este Ion Codru Drăguşanu, intelectual transilvănean, memorialist, călător şi revoluţionar la 1848. În cartea sa de călătorie, scrisă în secolul al XIX lea, „Călătoriile unui român ardelean în ţară şi străinătate (1835-1844)“, acesta arată clar că boierii valahi aveau drept de viaţă şi de moarte asupra robilor ţigani, dar mai mult decât atât pomenea acest „Ius primae noctis“. „Asupra acestora exercitează boierii toate drep­turile fe­udale, cu nume şi fără nu­me, precum ius primae noctis sau droit de cuissage“, scria călătorul ardelean. Andrei Oişteanu – în lucrările şi articole sale, în special în „Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literatură“ – tinde să dea crezare celor relatate de Drăguşanu spunând că acesta era un observator obiectiv şi erudit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.