Turcia: A fost lansat planul de acțiune împotriva discriminării romilor

sos-mama-696419Un plan de acțiune pentru a preveni discriminarea cetățenilor romi din Turcia a intrat în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial in data de 30 Aprilie. Planul are scopul de a îmbunătăți condițiile de viață ale populației rome şi constă în măsuri de îmbunătăţire a educație, ocuparea forței de muncă, locuire, asistență medicală și servicii sociale.
„Strategia pentru cetățeni romi” și „Prima fază a planului de acțiune”, au fost publicate in Monitorul Oficial, ca parte a eforturilor depuse de Ministerul Familiei și Politicilor Sociale pentru a elimina problemele cu care se confruntă cetățenii romi. Aceştia locuiesc în cele mai dezavantajate și sărăcăcioase cartiere din orașele lor natale.
Planul de acțiune presupune acţiunea pe cinci fronturi majore: educație, ocuparea forței de muncă, locuire, asistență medicală și servicii sociale. Pentru monitorizarea și eevaluarea progreselor s-a constituit câte o comisie speciaă, pe fiecare domeniu.
Educația iese în evidență ca o preocupare majoră pentru asigurarea egalității, deoarece ministerul a remarcat rolul discriminării și a dificultăților economice în abandonul şcolar.
„In concluzie, unii copii romi nu sunt în măsură să își continue studiile pentru că familiile lor nu sunt în măsură să facă față costurilor sau pentru că au nevoie să lucreze pentru sprijinirea financiară a familiilor lor, în timp ce alți copii care continuă școlarizarea abandonează când se confruntă cu excluziunea socială „, se specifică în document.

Leave a Reply

Your email address will not be published.