START PENTRU OCUPAREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU ROMI LA LICEE!

liceuMinisterul Educaţiei a publicat broşura admiterii candidaţilor pentru locurile speciale pentru romi în licee, pentru anul şcolar 2016 – 2017. Pentru a beneficia de locurile rezervate, elevii trebuie să obţină recomandarea de apartenenţă la etnia romă. Aceasta este eliberată în mod gratuit de către organizaţiile rome.
Repartizarea candidaţilor romi se realizează în perioada 11-13 iulie 2016, de către Comisia de Admitere a Municipiului Bucureşti, la Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” din Bucureşti. Repartizarea se face în şedinţa publică, în ordinea descrescătoare a mediilor, conform opţiunilor exprimate. În situaţia în care locurile speciale pentru romi nu sunt ocupate, ele vor fi folosite pentru rezolvarea cazurilor speciale. Orice cerere depusă după această dată nu mai este luată în considerare.
Admiterea candidaţilor de etnie romă se face în limita a 1-2 locuri/clasa peste numărul de locuri acordat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017, aprobat de Ministerul Educaţiei. În unităţile de învăţământ, absolvenţii claselor a VIII-a, care deţin recomandarea scrisă prin care se atestă apartenenţa la etnia romă, vor completa cererea tip ISMB până la data de 24 iunie 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published.