CL Vaideeni caută parteneri în cadrul unui proiect ce are ca obiectiv combaterea sărăciei şi excluziunii sociale

vaideeniConsiliul Local (CL) al comunei Vaideeni a aprobat recent o hotărâre prin care constată şi aprobă necesitatea și oportunitatea elaborării și depunerii proiectului „VAIDEENI – o comunitate durabilă pentru locuitorii săi” în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.