Un rob țigan ca plată pentru pomelnic (document moldovenesc din 1562)

rob-tigan-1562„† În numele Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și al Preacuratei Lui Maici. Iată eu, mult păcătosul monah Teofilact, fost Băloș logofăt, am binevoit cu a mea bunăvoință și din tot sufletul meu și am dat sfintei mânăstiri Moldovița, pentru marele pomelnic, țiganul meu cumpărat anume Mihul, pe care l-am cumpărat pentru banii mei drepți, pentru 1000 aspri gata, de la vărul meu, de la Petrea fost pârcălab; iar Petrea pârcălab a adus acel țigan din Țara Ardealului cu ceata lui, când a mers Petru voevod la unguri cu oștile. Și atunci în domnia lui Petru voevod și în timpul egumenului ieromonah Avramie, l-am dat sfintei mânăstiri, de bună voia mea ca să-i fie rob. Iar altul să nu-l supere și nici să nu-l ia de la sfânta mânăstire, pentru că îmi este cumpărătură dreaptă.
Iar pentru mai mare mărturie, să se știe bine că m-am întocmit cu egumenul Avramie și cu alți frați și am pus și pecetea mea pe acest zapis de întărire al sfântului loc mai sus scris și întru pomenirea mea neclintită.
Iar cine va strica această întocmire, să-i fie potrivnică Preacurata Născătoare de Dumnezeu, în zilele Judecății, Amin.
În anul 7070, luna Martie 10.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.