CURAJUL DE A FI ROM SI DOMN

alexandru-diamantCaracteristica momentului este că sufletul mediocru, știindu-se astfel, are cutezanța de a afirma drepturile mediocrității și le impune pretutindeni.”
Dacă până și vrăjitoarele au renunțat la transportul pe coada măturii, e timpul ca și rromii să nu-și mai facă “planul ca țiganul” (improvizat, fără să gândească) și să renunțe la “școala vieții” (șmechereala), prin educație. n tradiția țigănească/rromă a fi pakivalo (onorabil) presupune, deși , a fi autonom economic, independent (nu neapărat în sensul actual, pakivalo barvalo bogat), iar contractul nu se încheie cu statul “instituție dovedit dușman natural, în cazul rromilor, o națiune fără stat, este un raport de schimb echitabil , între vânzător și cumpărător, între “so kines“ (ce cumperi) și “so bikines“ (ce vinzi). A fost ca o tentativă de reîntoarcere la originare ale rromilor (țiganilor ), iar viziunea a evitat constant cooperarea cu “romii pakivale“ (așa zise elite ale rromilor tradiționali) predispuși dintotdeauna spre consum ostentativ de prestigiu si onoare , fără un capital de încredere, cu un comportament moral primitiv, impropriu vrajeala romanilor si a lumii de afacerilor Curajul de a fi roma este actul etic în care omul își afirmă propria sa ființă, în pofida acelor elemente ale existenței (vieții) sale, care se află în conflict cu propria sa afirmare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.