România va primi granturi SEE şi Norvegiene de 502,5 milioane de euro

oameniŢara noastră va beneficia de 502,5 milioane de euro fonduri nerambursabile prin granturile SEE (Spaţiul Economic European) şi Norvegiene în exerciţiul financiar 2014-2012, în urma semnării Memorandumurilor de Înţelegere de către ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, şi secretarul de stat în cadrul Ministerului Norvegian al Afacerilor Externe, Elsbeth Tronstad. 
     Potrivit unui comunicat al Ministerului Fondurilor Europene (MFE), cele două acorduri încheiate astăzi prevăd atât cadrul instituţional de gestionare, cât şi programele stabilite, cu obiectivele principale, alocarea financiară, domeniile speciale de interes.
     Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 vor viza domenii precum dezvoltare locală şi combaterea sărăciei, îmbunătăţirea situaţiei romilor, sănătate publică, inovare, mediu de afaceri şi IMM-uri, sectorul ONG, cercetare şi educaţie, eficienţă energetică, energie regenerabilă şi mediu, patrimoniu şi schimb cultural, justiţie, servicii corecţionale şi afaceri interne.
     “Datorită eforturilor Guvernului României şi ale partenerilor noştri din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, am reuşit încheierea acestor acorduri într-un timp scurt, fapt ce va permite o perioadă mai extinsă pentru pregătirea şi implementarea proiectelor. Aşa cum am menţionat şi cu alte ocazii, consider că Granturile SEE şi Norvegiene constituie un model de bune practici în accesarea fondurilor externe nerambursabile, ce pune accent în primul rând pe rezultate”, a declarat Cristian Ghinea.
     De asemenea, Elisabeth Vik Aspaker, ministrul norvegian pentru SEE şi Afaceri Europene, a precizat: “Este important pentru Guvernul nostru ca Granturile SEE şi Norvegiene să fie utilizate în scopul întăririi eforturilor şi a cooperării pentru dezvoltare economică şi progres în Europa. Acest acord, semnat cu România astăzi, va constitui cadrul necesar acestei colaborări”.
     Granturile SEE şi Norvegiene reprezintă contribuţia Islandei, Principatului Liechtenstein şi Regatului Norvegiei la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi consolidarea relaţiilor bilaterale între statele beneficiare şi cele donatoare.
     În cadrul perioadei de programare 2009-2014, ţara noastră beneficiază, până în 2017, de o alocare de 306 milioane euro, ce sprijină proiecte în domenii precum sănătatea publică, copii şi tineri în situaţii de risc, patrimoniu cultural, cercetare şi burse, sectorul ONG, reducerea sărăciei, justiţie şi afaceri interne, protecţia mediului, etc., cu o rată a absorbţiei de 68%, la 1 august 2016. Începând cu 13 octombrie 2016, în România se va implementa cadrul financiar 2014-2021 al acestor fonduri, cu o alocare totală de 502,5 milioane euro.

Leave a Reply

Your email address will not be published.