DESPRE PROIECTUL “SPRIJIN PENTRU EDUCAŢIA COPIILOR ROMI DEFAVORIZAŢI”

tigancaObiectiv general
Creşterea capacităţii organizaţionale a Asociaţiei Inima Reginei de a oferi servicii sociale specializate pentru 45 de copii romi vulnerabili din comunitatea izolată de la marginea Bârladului
Obiective specifice
1.Îmbunătăţirea gradului de inserţie şcolară a 15 copii romi preşcolari prin oferirea de servicii socio-educative de tip grădiniţă şi pregătirea acestora pentru şcoală
2.Creşterea gradului de participare şi a rezultatelor şcolare pentru 30 de copii romi cu risc de abandon şcolar în cadrul programului after school şi de mentorat şi asigurarea accesului acestora la următoarele nivele de educaţie formală
3.Dezvoltarea capacităţii asociaţiei de a oferi servicii de evaluare şi psihoterapie pentru 5 copii cu deficiențe neuro-psihice și comportamentale şi consiliere specializată pentru familiile lor

Leave a Reply

Your email address will not be published.