Politici de integrare. Călăraşiul, la conferinţa internaţională pentru romi de la Bruxelles

copiiConsilierii locali au decis să trimită în străinătate pe directorul executiv al DPDL, Luminiţa Trifu, expertul local de etnie romă, Daniel Stancu şi primarul municipiului Călăraşi, Daniel Ştefan Drăgulin. Programul ROMACT – ROMED 2, finanţat de Comisia Europeană, Consiliul Europei şi Fundaţia Open Society, vizează incluziunea cetăţenilor de etnie romă în societate, prin favorizarea accesului minorităţii rome la locuinţe, educaţie, sănătate şi locuri de muncă. La conferinţă participă peste 400 de persoane din peste zece ţări. Programul, implementat în cinci ţări Cu o durată de un an şi o valoare de 700.000 de euro, programul va fi implementat simultan în Ungaria, Bulgaria, România, Italia şi Slovacia, ţări în care trăiesc comunităţi importante de romi şi va pune accentul pe formarea personalului din cadrul autorităţilor locale şi regionale,  implicate în politici vizând integrarea romilor. Municipiul Călăraşi se află printre comunităţile eligibile în cadrul  acestui  program, motiv pentru care se impune participarea reprezentanţilor administraţiei publice  locale la lucrările conferinţei la nivel înalt, ce va fi organizată la Bruxelles

Leave a Reply

Your email address will not be published.