Shadow

80 % din romi sunt expuși riscului de sărăcie, conform unui nou sondaj

saraciViața romilor este puternic afectată de lipsuri pe toate planurile. Familiile trăiesc excluse din societate în condiții șocante, iar copiii cu educație precară au perspective de viitor sumbre, arată un nou raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). În raport se analizează decalajele de integrare a romilor la nivelul întregii UE cu scopul de a oferi recomandări statelor membre care depun eforturi pentru îmbunătățirea politicilor proprii de integrare.
“Incapacitatea noastră evidentă în Europa de a respecta drepturile omului în privința comunităților rome este inacceptabilă. Nivelul de privare, marginalizare și discriminare a celei mai numeroase minorități din Europa reprezintă o încălcare gravă a legii și a politicii în UE și în statele sale membre”,  afirmă directorul FRA Michael O’Flaherty. “Publicarea acestor concluzii oferă ocazia de ai stimula pe factorii de decizie să acționeze și de a direcționa resursele către remedierea acestei situații intolerabile”.
Al doilea sondaj al Uniunii Europene privind minoritățile și discriminarea arată că 80 % din romii intervievați sunt expuși riscului de sărăcie în comparație cu media UE de 17 %; 30 % trăiesc în gospodării în care nu există apă potabilă, iar 46 % nu au toaletă, duș sau baie în interior; 30 % din copiii romi trăiesc în gospodării în care un membru al familiei a mers la culcare flămând măcar o dată în ultima lună; 53 % din copiii romi de vârstă mică sunt înscriși în sistemul de educație a copiilor preșcolari, procentul reprezentând adesea mai puțin de jumătate din proporția copiilor de aceeași vârstă din populația generală în aceeași țară; doar 30 % din romii participanți la sondaj au un loc de muncă remunerat, față de media UE de 70 %; 41 % din romi consideră că au fost discriminați în ultimii 5 ani în situații cotidiene, de exemplu în căutarea unui loc de muncă, la locul de muncă, în privința locuinței, sănătății și a educației.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *