Shadow

Şcolile, verificate la sânge dacă respectă multiculturalismul

Şcolile vor fi verificate dacă aranjează elevii în clase diversificat din punct de vedere social, etnic şi cultural, iar Ministerul Educaţiei va elabora o hartă a segregării şcolare, după ce ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a adoptat un plan de acţiune privind desegregarea şcolară şi un ordin cadru pentru interzicerea segregării şcolare. Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a aprobat două acte normative ale căror obiective sunt prevenirea, combaterea şi interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar din România, informează un comunicat de presă. Mai exact, a fost emis un ordin de ministru care adoptă planul de acţiune privind desegregarea şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar, respectiv un ordin-cadru pentru interzicerea segregării şcolare. Printre măsurile avute în vedere se regăsesc completarea/modificarea cadrului legislativ privind desegregarea şcolară, formarea cadrelor didactice şi a directorilor din unităţile de învăţământ preuniversitar segregate identificate la nivel naţional, respectiv dezvoltarea unor măsuri complementare de prevenire şi combatere a discriminării sau segregării şcolare în şcoli. Potrivit Ministerului, un element important îl reprezintă elaborarea unei hărţi a segregării şcolare din România, pe baza colectării de date din toate unităţile de învăţământ preuniversitar, în virtutea căreia se poate interveni punctual şi imediat. De asemenea, sunt prevăzute acţiuni pentru consolidarea pareteneriatului scoală-părinţi şi programe de educaţie parentală, precum şi măsuri care vor contribui la promovarea diversităţii şi a incluziunii în sistemul naţional de educaţie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *