Shadow

PENTRU ROMI ȘI ÎMPREUNĂ CU ACEȘTIA

La sediul Consiliului Județean Cluj, a avut loc festivitatea de premiere de către vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, domnul Vakar Istvan, a elevilor și școlilor din judeţul Cluj, participante la concursul de creaţie artistică lansat în cadrul proiectului „Pentru Romi și împreună cu aceștia”.Concursul a fost lansat în 15 şcoli din judeţul Cluj, în cadrul cărora a fost identificat un număr semnificativ de elevi de etnie romă, cu scopul de a promova cultura și tradiția minorităților, îndeosebi a minorității rome, dar și de a contribui la incluziunea socială a acestora. Un număr de 11 școli au confirmat participarea la concurs și au transmis picturi, sculpturi, fotografii şi lucrări tradiționale de artizanat specifice culturii și tradițiilor rome, cele mai reprezentative lucrări fiind expuse în holul Consiliului Județean Cluj.
Totodată, întrecerea s-a dovedit extrem de eficientă nu doar din prisma celor 55 de lucrări individuale şi a celor 11 lucrări de grup primite ci şi din punctul de vedere al calităţii acestora, a modului prin care lucrările exprimă cultura unei etnii, egalitatea şi diversitatea culturală.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *