Shadow

Integrarea elevilor romi în şcolile din Municipiul Târgovişte

În această toamnă, câteva școli târgoviștene au fost confruntate cu o problemă nouă, determinată de necesitatea integrării în mediul educațional a unei categorii de copii care nu mai frecventase niciodată cursurile, cuprinsă între 8-10 ani. Barierele externe, aflate în afara zonei de influență a școlii, de pildă atitudinea familiei elevului sau condițiile de acasă, au afectat abilitatea copiilor de a fi complet receptivi la oportunitățile educaționale oferite de școală.
Îndată ce a fost depășită presiunea primelor reacții de excludere, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în colaborare cu directorii și cadrele didactice din școlile implicate și-a elaborat Strategia integrării copiilor de etnie romă. S-a pornit de la premisa că, în mod firesc copiii au dreptul la educație, alături de ceilalți. Astfel, la nivelul Școlii Gimnaziale, Matei Basarab” doamna director Cristina Stroe a organizat recensământul în zona cartierului Halta Romlux, învățătorii au consiliat părinții referitor la documentele necesare pentru înscriere și vârsta pe care trebuie să o aibă fiecare copil școlarizat. Toți copiii romi recenzaţi, au fost înscriși în clasa pregătitoare indiferent de momentul la care s-a făcut solicitarea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *