Shadow

Raport devastator al Departamentului de Stat al SUA cu privire la România

România este din nou criticată pentru discriminarea minorităţilor, dar şi pentru nivelul de corupţie din instituţiile statului în raportul anual privind Drepturile Omului al Departamentului american de Stat.
Documentul arată că majoritatea problemelor legate de respectarea drepturilor omului includ abuzul şi hărţuirea comise de jandarmi şi poliţiști asupra deţinuţilor şi etnicilor romi. Discriminarea sistematică socială a romilor a afectat accesul acestora la educaţie corespunzătoare, locuinţe, servicii medicale şi ocuparea forţelor de muncă.
Alte drepturi ale omului ce încălcate în România, potrivit raportului american, includ condiţiile precare şi supraaglomerarea din închisori, lipsa personalului din sistemul judiciar, spaţiul fizic şi tehnologia necesare acestuia pentru o funcţionare eficientă. Guvernul a eşuat în luarea unor măsuri eficace pentru a retroceda Bisericii Greco-Catolice şi altor comunităţi religioase bunurile confiscate în perioada comunistă.
Au existat de asemenea rapoarte în privinţa discriminării şi violenţei împotriva femeilor.
Totodată au existat acte şi declaraţii antisemite, iar negarea Holocaustului continuă să fie o problemă. Perspectivele antisemite, rasiste, xenofobe, naţionaliste au continuat să fie răspândite prin intermediul internetului, potrivit raportului

Leave a Reply

Your email address will not be published.