Nemţii au vrut să ştie de ce romii noştri vin peste ei

O delegaţie formată din 26 de nemţi, reprezentanţi ai unor formaţiuni politice, ONG-uri din domeniul muncii şi protecţiei sociale, instituţii şi autorităţi publice locale din oraşul Munchen, a fost prezentă, de Ziua Europei, la Instituţia Prefectului Argeş.   O vizită al cărei scop a fost cunoaşterea aplicată a contextului socio – economic din care provin românii ce aparţin etniei rome, care migrează în Germania, în oraşul Munchen, în căutarea unor condiţii mai bune de trăi, pentru a se putea astfel identifica soluţii pe termen lung în vederea prevenirii emigrării în masă pe fondul sărăciei şi lipsei de perspectivă. S-au purtat discuţii cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale ce desfăşoară activităţi ce vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale comunităţilor defavorizate şi au fost realizate deplasări pe teren la comunităţile de romi din satul Păuleasca din comuna Miceşti. În general, comunităţile de romi se confruntă, potrivit concluziilor dezbaterii, cu probleme precum şomajul şi lipsa oportunităţilor de angajare, nivelul scăzut de educaţie, probleme de sănătate şi acces redus la servicii medicale, locuirea în condiţii precare, grad ridicat de sărăcie şi, nu în ultimul rând, existenţa unei mentalităţi specifice cu rădăcini în istoria acestora. Problema integrării romilor este nu numai o problema naţională, ci şi una europeană, care implică o responsabilitate comună, atât pentru fiecare stat membru, cât şi pentru Uniunea Europeană, în acord cu moto-ul Uniunii Europene <în diversitate>>, repetat de multe ori cu ocazia Zilei Europei”, a transmis Biroul de presă al Instituţiei Prefectului Argeş.

Leave a Reply

Your email address will not be published.