Shadow

Profesorii romilor, plătiţi suplimentar

Cadrele didactice care lucrează cu romi vor fi recompensate pentru progresul şcolar al elevilor, iar fiecare şcoală va avea consiliu anti-discriminare. 
Noua lege a educaţiei propune ca profesorii care predau copiilor din grupuri dezavantajate să fie recompensaţi atunci când elevii lor progresează. La ora actuală, se bucură de această recompensă profesorii care îi pregătesc pe olimpici.
Un pas înainte pentru incluziunea romilor este şi decizia ca în fiecare şcoală să existe o comisie pentru prevenirea discriminării, alcătuită din 3-5 membri, în funcţie de numărul copiilor din instituţia respectivă. Comisia va acţiona pentru prevenirea discriminării,  va crea un cod de conduită pentru elevi şi profesori şi va stabili măsurile care se aplică în caz de disciminare. O structură similară, cu aproape 400 de membri, va fi creată şi la nivel naţional.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *