S-a stabilit planul de şcolarizare pentru copiii romi

Pentru anul şcolar 2017/2018, conform legislaţiei în vigoare, au fost stabilite locurile în învăţământul de stat, pentru candidaţii romi, atât la studiile liceale, cât şi la cele ale învăţământului profesional şi tehnic. Sunt 110 locuri, în total – 77 la „liceu” şi 33 de „învăţământul profesional de stat”.
Comisia de Admitere Judeţeană pentru învăţământul liceal, trebuia să stabilească, cu acordul Comisiei Naţionale de Admitere, prin afişare la sediul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, până pe data de 12 mai, unităţile de învăţământ, specializările şi numărul de locuri disponibile pentru candidaţii romi, pe baza măsurilor afirmative, promovate în contextul Strategiei guvernamentale privind îmbunătăţirea situaţie romilor, numărul de locuri alocate etniei nemaiputând fi modificat după 12 mai. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a pus în aplicare metodologia şi a afişat oferta şcolară, bine definită, pentru anul următor.
Documente stricte pentru înscriere
După prezentarea ofertei, candidaţii trebuie să depună cererea de înscriere, în cls.a IX, pe locurile disponibile, aşa cum precizează metodologia. Data limită este 16 iunie, ora 14:00, iar dosarul complet nu mai poate fi prezentat după 5 iulie , la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj fiind Centrul Special de Înscriere, iar dintre acte nu trebuie să lipsească  recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii civice, culturale sau politice a romilor, legal constituită, prin care se atestă apartenenţa candidaţilor la etnia romilor şi NU faptul că fac parte din respectiva organizaţie. Repartizarea se va face în şedinţă publică, pe 6 iulie, ora 10:00, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Comisia Judeţeană de Admitere asigură repartizarea candidaţilor romi, care au depus cerere până la data menţionată, pe locurile speciale, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în baza opţiunilor exprimate de candidaţi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.