Shadow

Romii-cine sunt, de unde vin şi care este locul şi rolul lor în habitatul comun, cu alte populaţii şi entităţi statale

Într-o eră a globalizării începutului de mileniu III, deosebit de complicată privind mobilitatea şi adaptarea entităţilor statale la noul mers al omenirii, impus fără îndoială de către marile puteri pentru reîmpărţirea sferelor de influenţă şi o cvasi-dominaţie asupra omenirii, iată că asistăm în ultima vreme şi la lansarea multor teorii despre originea şi aria de cuprindere a diferitelor etnii şi popoare de-a lungul istoriei, din motive lesne de înţeles. Un interes aparte al cercetătorilor vizează comunitatea romilor, mai exact care  este originea lor şi de unde au venit în Europa, dar şi în alte spaţii teritoriale ale lumii.Aşadar, această importantă minoritate adesea controversată îşi are destinul ei, iar de aici şi o serie de interpretări şi speculatii puţin agreate privind convieţuirea acesteia cu populaţiile majoritare băştinaşe, de-a lungul unei multiseculare istorii. Sunt teorii şi supoziţii de tot felul, dar cea mai cunoscută şi semnificativ-veridică în legătură cu originea romilor, evident ajunşi şi pe meleagurile noastre, este aceea a originii indiene, statorniciţi la începuturi undeva în Nordul Marii Peninsule Asiatice până prin sec. III-VII d.H.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *