Shadow

Nereguli de 10 miliarde lei vechi descoperite în ograda primarului Ion Troculescu la un proiect european pentru romi

Nereguli de 10 miliarde lei vechi descoperite în ograda primarului Ion Troculescu la un proiect european pentru romi

În urma unor verificări la Primăria comunei Frânceşti, condusă de Ion Troculescu, Curtea de Conturi a descoperit că, în cursul anului 2015, nu a fost înregistrate în contabilitate sumele restituite către OIR POSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia pentru implementarea proiectului POSDRU/53/6.1/G/19288 – „Dezvoltarea unei economii sociale de tipul întreprindere socială pentru comunitatea romă”, valoarea abaterii fiind de peste 10 miliarde de lei vechi și reprezintă valoarea sumei restituite și care nu a fost înregistrată în contabilitatea entității. Participațiile deținute de Primăria comunei Frânceşti la capitalul social al altor entități sunt înregistrate în mod eronat în contabilitate, valoarea abaterii fiind de 11 mii lei și reprezintă diferența între valoarea participațiilor înregistrate în mod eronat în contabilitatea entității și valoarea reală a acestora. Conducerea Școlii Gimnaziale Frâncești nu a întocmit și depus la ordonatorul principal de credite, în termenul prevăzut de lege, situațiile financiare pentru anul 2015. Deși au fost luate măsuri cu privire la organizarea controlului financiar preventiv propriu, la Școala Gimnazială Frâncești nu a fost aplicată viza de control financiar preventiv propriu pe niciun document care a stat la baza plăților efectuate în anul 2015. Nu au fost întocmite și aprobate ordonanțări de credite și nu s-a realizat ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor. Nici o factură înregistrată în contabilitatea entității și plătită în anul 2015 nu poartă mențiunea „Bun de plată”. Conducerea Primăriei comunei Frânceşti entității a implementat cadrul de reglementare a controlului intern managerial prin Dispoziția nr. 475/21 noiembrie 2013 în mod formal, fiind elaborate proceduri pentru implementarea standardelor de control conform OMFP nr. 946/2005, dar acestea nu s-au aplicat, nu s-au identificat riscurile decât la nivel de procedură – registrul riscurilor nefiind întocmit, nu s-au identificat funcțiile sensibile, procesul de management al riscului nu se efectuează, nu sunt stabilite obiective, conducerea nu primește raportări și nu se iau măsuri corective. La nivelul Primăriei comunei Frânceşti nu au fost stabilite, urmărite și încasate venituri din taxa pe clădiri și pe teren în valoare de 7 mii lei la care se adaugă accesorii în sumă de 1 mie lei. Din verificarea autorizațiilor de construire eliberate în anul 2015, auditorii au identificat 3 cazuri în care cuantumul taxei pentru eliberarea acestora a fost stabilit la un nivel mai mic decât cel rezultat din aplicarea prevederilor legale în vigoare, valoarea abaterii fiind de 0,638 mii lei și reprezintă cuantumul taxei pentru eliberarea autorizației de construire nestabilită, neînregistrată și neîncasată de la cei 3 beneficiari, la care se adaugă accesorii în sumă de 0,152 mii lei. Urmare verificării modului de calcul al actualizării cu rata inflației a drepturilor salariale câștigate, în baza hotărârilor judecătorești, de către salariații Primăriei comunei Frânceşti și ai Școlii Gimnaziale Frâncești

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *