Shadow

NU AVEM MODELE PENTRU COPIII ROMII

Pentru mulți părinți rromi, o dificultate a educației identitare/etnice a copiilor este lipsa valorilor și modelelor referențiale de urmat, situație creată ca urmare a compromiterii elitelor rrome din ultimii ani. Nu prea avem cu cine să ne mândrim, sau să admirăm, sau să dăm ca exemplu de reușită, aceasta este sursa fragilității identității publice a rromilor, deși în formarea personalității și demnității copiilor rromi modelele ar trebui să vină de la personalitățile publice care au recunoaștere publică pentru conduită și cunoaștere. Nu atât Fan Cluburi, cât o multiplicare a modelelor ar fi una din marile urgențe ale Mișcării rrome, ca schimbare socială.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *