Comunicat privind Bugetul – Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor

La dezbateri au participat, din partea ordonatorilor principali de credite: de la Ministerul Justiţiei, domnul Secretar de Stat Liviu Stancu,  domnul Secretar de Stat Alin Antochi şi domnul Claudiu Cătălin Bejan, Directorul General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;  de la Secretariatul General al Guvernului, domnul Secretar de Stat Andrei Rizoiu şi domnul Marin Popescu, director general economic administrativ; de la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală de Programare Bugetară, doamna consilier superior Raluca Gabriela Antonescu, doamna consilier Cristina Maxim şi doamna consilier Tanţi Colcer.
          Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor.
          La comisii s-au înregistrat 455 de amendamente la Anexa 3/13 – Secretariatul General al Guvernului, dintre care trei privesc finanţarea unor proiecte şi programe interetnice, iar celelalte 452 privesc „Susţinerea cultelor”, respectiv reparaţii la diferitele lăcaşe de cult existente, pentru continuarea activităţii acestora, şi un amendament la Anexa 3/17 – Ministerul Justiţiei, care prevede înfiinţarea unui nou penitenciar în afara Timişoarei.

Leave a Reply

Your email address will not be published.