Shadow

Paşi în integrarea romilor, prin „Working Roma”

Mesto (Slovenia), cu puţin timp în urmă. Prin intermediul acestui program, cu finanţare europeană, proiect aprobat din Fondurile „Justice”, prin candidatura directă la Comisia Europeană (JUST/2014/RDIS/AG/DISC)  populaţia romă este sprijinită în educaţie şi incluziune pe piaţa muncii
Proiectul îşi propune să stabilească reţele între părţi interesate din toate sectoarele, public şi privat, să dezvolte bune practici pentru promovarea multiculturalismului la locul de muncă, să promoveze posibilităţile de integrare pe piaţa muncii a romilor şi să conştientizeze populaţia cu privire la fenomenele de rasism şi xenofobie. Măsurile propuse şi implementate sunt produsul partenerilor din nouă ţări: Spania, Bulgaria, Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia, Marea Britanie, Malta şi România, din ţara noastră partener fiind Asociaţia „Dominou”, din Craiova.

Leave a Reply

Your email address will not be published.