Sistemul şcolar, una din sursele care formează şi consolidează sistemul de valori al individului

Educaţia este privită în ultima vreme deopotrivă de către economişti şi sociologi ca o investiţie în capital uman. În cazul romilor, educaţia este considerată a fi un mijloc de rezolvare a problemelor individuale şi de grup şi ca o resursă importantă a modernizării şi dezvoltării acestei etnii.
Educaţia este o parte a soluţiei menită să rezolve problemele sociale cu care se confruntă această etnie. Impactul educaţiei instituţionalizate asupra problemelor sociale cu care se confruntă un larg segment social nu trebuie însă absolutizat. Cresterea nivelului de şcolaritate şi/sau a gradului de cuprindere în învăţământ pentru populaţia de romi trebuie corelată cu politici active de combatere a şomajului şi creare de noi locuri de muncă pentru a avea ca efect îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a acestei etnii.
Participarea copiilor rromi de vârstă preşcolară (3-6 ani) la grădiniţă este mult mai scăzută decât a copiilor de aceeaşi vârstă pe ansamblul populaţiei României. În momentul cercetării (anul şcolar 1997-1998), dintre copiii romi cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani participau la învăţământul preşcolar numai 17,2%. În ansamblul populaţiei României participarea la grădiniţă a copiilor de aceeaşi vârstă era de 67% (anul şcolar 1997-1998, sursa Anuarul Statistic al României, 1999). Astfel, participarea preşcolară a populaţiei de romi este de aproximativ patru ori mai mică comparativ cu participarea preşcolară pe ansamblul populaţiei României. Diferenţa între rata de participare a copiilor romi de vârstă preşcolară şi cea a copiilor de aceeaşi vârstă din ansamblul populaţiei ţării are loc în contextul unei scăderi a participării la grădiniţă pe ansamblul populaţiei ţării dupa 1990. Astfel dacă în 1989 rata participarii la grădiniţă pe ansamblul populaţiei ţării de vârstă preşcolară era de 82,8%, dupa 1990 aceasta a oscilat între 50-60% atingând un nivel minim de 50,2% în anul şcolar 1993- 1994. Această tendinţă negativă în participarea la învăţământul preşcolar pe ansamblul populaţiei ţării a caracterizat şi populaţia de rom

Leave a Reply

Your email address will not be published.