Concluziile şi recomandările conferinţei pentru combaterea atitudinilor negative şi a excluziunii sociale a romilor, octombrie 2017 Antiţigănismul – combaterea atitudinilor negative despre romii din România

 

 

 

 

În urma unei scrisori adresate organizatorilor de către Administraţia Prezidenţială, Departamentul Cultură, Culte şi Centenar, prin care se exprimă interesul de a primi concluziile conferinţei Antiţigănismul – combaterea atitudinilor negative despre romii din România, care a avut loc în 6 septembrie 2017 la Ploieşti, vă asigurăm că suntem onoraţi să vi le trimitem. Evenimentul, primul de acest fel în România, a fost organizat de Centrul de Resurse pentru Incluziune Socială CRIS în calitate de membru al Reţelei Europene a Organizaţiilor de Romi de la Nivel Local (ERGO Network), în 6 septembrie 2017, la Ploieşti, România. Decidenţi de la nivel European, naţional şi local, reprezentanţi ai ambasadelor: Suediei, Franţei, Italiei şi Statelor Unite ale Americii, reprezentanţi a celor mai cunoscute ong-uri rome din ţară şi străinătate s-au întâlnit cu reprezentanţi şi membri ai comunităţilor locale de romi din România, pentru a putea identifica provocări şi soluţii pentru combaterea discriminării romilor, inclusiv pentru îmbunătăţirea situaţiei comunităţilor locale de romi din România, în toate domeniile vieţii publice. . Recomandările se concentrează în primul rând pe dimensiunea locală a elaborării şi punerii în aplicare a Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Rome, în vederea combaterii sărăciei şi excluziunii sociale.

Recomandări pentru combaterea atitudinilor negative şi excluziunii sociale a romilor din România

 

Proiectarea coerentă a politicilor Strategia ar trebui să ţină seama de eterogenitatea internă a comunităţilor de romi prin adoptarea de abordări intersectoriale şi prin garantarea faptului că nici un sector al populaţiei rome nu este lăsat în afara domeniului de aplicare al acesteia. Proiectarea strategiei să fie bazată pe date şi dovezi fiabile. Planurile de acţiune ar trebui să fie detaliate şi realiste şi să dispună de un buget adecvat, predefinit, regăsit în bugetele consiliilor locale, consililor judeţene şi în bugetul naţional. Abordare centralizată pentru combaterea antiţăgănismului Diferitele forme de manifestare ale antiţigănismului, inclusiv rasismul instituţional, trebuie abordate în cele patru domenii-cheie (sănătate, ocupare, locuire, educaţie) ale strategiei prin introducerea unor măsuri reactive şi preventive specifice. Recunoaşterea antiţigănismului ca formă specifică de rasism şi punerea în aplicare a măsurilor adecvate împotriva acestuia, trebuie promovate la nivel naţional.

Leave a Reply

Your email address will not be published.