Copiii romi nu învață așa bine din cauză că lipsesc de la școală frecv

Copiii romi pierd peste vară deprinderile de citire dobândite în timpul anului școlar
Copiii romi bilingvi a căror limbă maternă este romani ar ști să citească și să vorbească mai bine în limba lor maternă
Copiii romi bilingvi întâmpină dificultăți de alfabetizare din cauză că vorbesc două limbi
Copiii romi au abilități muzicale native superioare copiilor ne-romi, iar proiectarea activităților educative ar trebuie să țină cont de acest lucru
Studiul a fost implementat de Universitatea Babes-Bolyai în colaborare cu Universitatea din Oslo, și finanțat din granturi SEE ”Cercetare în sectoare prioritare”

Ei bine, această situație poate fi depășită acum. În ultimii trei ani a fost implementat pentru prima dată în România un studiu longitudinal în care indicatorii de alfabetizare a 500 de copii de etnie romă (bilingvi și monolingvi) și ne-romă au fost măsurați anual pentru a identifica evoluția acestora. Multe dintre rezultatele obținute sunt unice, de relevanță internațională și ajută la formarea unei opinii educate asupra acestui fenomen.

 Mulți dintre copiii de etnie romă încep școala nepregătiți din cauza ca sunt romi

Leave a Reply

Your email address will not be published.