Shadow

Mituri şi realităţi despre dificultăţile de alfabetizare ale copiilor de etnie roma: Rezultatele parţiale ale primului studiu longitudinal implementat în România

 

 

Alfabetizarea precară a copiilor de etnie romă a fost şi este în continuare o problemă frecvent identificată la nivelul naţional şi european. În ciuda numeroaselor programe de intervenţie şi asistenţă a copiilor romi, în mod suprinzător există foarte puţine studii empirice care să analizeze cauzele care duc la aceasă situaţie. Din păcate, observăm că multe din studiile aşa-zis ştiinţifice se rezumă la raportarea indicatorilor descriptivi (ex. Procentul copiilor de etnie romă care nu ştiu să citească este mai mare decât procentul copiilor non-romi sau Multi dintre copiii romi trăiesc în sărăcie), însă avem puţine dovezi ştiiţifice despre dinamica evoluţiei indicatorilor dezvoltării alfabetizării în timp. De aceea, în lipsa argumentelor ştiinţifice, de multe ori publicul larg ajunge la concluzii mai mult sau mai puţin conforme cu realitatea. Hai sa le numim mituri.
Ei bine, această situaţie poate fi depăşită acum. În ultimii trei ani a fost implementat pentru prima dată în România un studiu longitudinal în care indicatorii de alfabetizare a 500 de copii de etnie romă (bilingvi şi monolingvi) şi ne-romă au fost măsuraţi anual pentru a identifica evoluţia acestora. Multe dintre rezultatele obţinute sunt unice, de relevanţă internaţională şi ajută la formarea unei opinii educate asupra acestui fenomen.
Mulţi dintre copiii de etnie romă încep şcoala nepregătiţi din cauza ca sunt romi
Copiii romi nu învaţă aşa bine din cauză că lipsesc de la şcoală frecvent
Copiii romi pierd peste vară deprinderile de citire dobândite în timpul anului şcolar
Copiii romi bilingvi a căror limbă maternă este romani ar şti să citească şi să vorbească mai bine în limba lor maternă
Copiii romi bilingvi întâmpină dificultăţi de alfabetizare din cauză că vorbesc două limbi
Copiii romi au abilităţi muzicale native superioare copiilor ne-romi, iar proiectarea activităţilor educative ar trebuie să ţină cont de acest lucru
Studiul a fost implementat de Universitatea Babes-Bolyai în colaborare cu Universitatea din Oslo, şi finanţat din granturi SEE ”Cercetare în sectoare prioritare”

Leave a Reply

Your email address will not be published.