Shadow

Motivele pentru care Biserica Ortodoxă Română nu este de acord ca femeile să devină preoţi. Explicaţiile unui preot

 

Subiectul a fost evitat timp de secole de Biserica Ortodoxă, care şi-a exprimat pentru prima oară o opinie scrisă legată de femei şi preoţie de-abia în 1964. Evoluţia ulterioară a fenomenului şi explicaţiile refuzului ortodocşilor şi romano-catolicilor de a hirotoni femei este analizat de preotul român Pompiliu Nacu, într-o interesantă lucrare doctorală.
Una dintre cele mai mari controverse din lumea creştină contemporană este legată de accesul femeilor la preoţie. În vreme ce militanţii feminişti consideră că Sfânta Scriptură n-ar interzice de fapt femeilor să fie hirotonite întru preoţie, exegeţii ortodoxiei sunt de părere că interpretarea este cât se poate de greşită. În acelaşi timp, parcă pentru a spori controverse, unele culte creştine creştinisme (este adevărat, contestate de tradiţionalişti, care le consideră „rătăciri” de la adevărata credinţă) au acordat deja femeilor dreptul de a sluji ca preoţi. Nu însă şi principalele biserici creştine – numim aici Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă – care susţin că regula veche de peste 3.000 de ani rămâne în continuare fundamentală şi de neclintit. Cum se vede fenomenul din perspectiva studiilor teologice vă vom dezvălui în continuarea, cu ajutorul lucrării „Ereziile primelor veacuri creştine şi dăinuirea lor la începutul mileniului trei”, publicată în anul 2010 de preotul ortodox Pompilu Nacu, din Galaţi. În fapt, avem de-a face cu o lucrare ştiinţifică după toate regulile cuvântului, mai ales că ea a fost teza de doctorat a preotului Nacu.
Principiul ortodox: Sfânta tradiţie Viziunea ortodoxă, explicată de părintele Pompiliu Nacu, merge pe principiul că preotul nu este doar săvârşitor al unui anume ritual creştin, ci că este însăşi reprezentarea iconistică a lui Hristos. „Greşeala fundamentală de la care se pleacă în această problemă teologică vine din concepţia protestantă despre Sfintele Taine, unde este confundată preoţia sacerdotală cu preoţia generală. Preoţia sacerdotală este legată de persoana divino-umană a lui Iisus Hristos, care este bărbat, pe când preoţia universală, prin Taina Sfântului Botez, aparţine tuturor, fiind de drept uman”, scrie Pompiliu Nacu. Acesta mai arată că Noul Testament nu atestă că o femeie ar putea să-L reprezinte pe Hristos de o manieră publică şi autorizată. „Biserica de astăzi reafirmă cu tărie adevărurile dogmatice, se sprijină pe faptul că este apostolică, ceea ce înseamnă că învîţătura sa de credinţă se fondează pe mărturia autentică a apostolilor, ce au fost martori direcţi ai lui Iisus şi care au primit harul Duhului Sfânt direct de la El şi pe care l-au transmis prin succesiune apostolică episcopilor şi preoţilor”, mai adaugă autorul. „De ce o femeie nu poate fi preot? Pentru că Hristos şi Apostolii au fost bărbaţi, iar umanitatea şi masculinitatea lui Iisus su avut un rol determinant. Iisus nu a fost uman şi masculin în sens abstract sau general şi nu putea să fie bărbat şi femeie în acelaşi timp”, concluzionează părintele Nacu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *