Ţiganii din Moldova lui Dimitrie Cantemir, vorbitori ai unui dialect greco-persan

 

 

 

Un proverb popular românesc afirmă că ţiganul este un grec cu limba neagră (Zane, Proverbele românilor, vol. VI, p 133.) Şi domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir (1673–1723) la 1716 în Descriptio Moldavie, afirma că: „Ţiganii sunt împrăştieţi prin toată Moldova şi nici un boier nu este carele să nu aibă robi vreo câteva salaşe de dânşii. Iară de unde şi când a venit acest neam în Moldova, nici ei singuri nu ştiu şi nici în hronicile noastre nu se găseşte nimic pentru dânşi, şi toţi vorbesc un grai amestecat cu multe cuvinte greceşti şi persieneşti şi nimic alta nu lucrează decât meşteşugul zlătăriei şi al ferăriei şi asemenea sunt închipuiţi ca şi ceilalţi ţigani de prin alte ţări, au asemenea năravuri ca şi aceia; şi faptele lor cele mai mari şi semnele cele pentru deosebire, le este trândăvirea şi furtişagul”. Nu putem şti cu certitudine nimic despre limba ţiganilor descrisă de Cantemir ca fiind un amestec de greacă şi persană, în lipsa unor exemple clare, dar putem afirma cu certitudine că nu se referea la romi, căci ştim că Mihail Kogălniceanu în 1837 declara în “Schiţă despre Ţigani” că limba romilor este indiană. Faptul că luminatul domnitor nu caracterizează limba ţiganilor ca având şi cuvinte indiene sau cel puţin de origine obscură ne îndreptăţeşte să presupunem că ţiganii vorbitori de greacă mixată cu persană descrişi de Cantemir nu erau romii, ci athinganoii, căci o zicală populară afirma că ţiganul este un grec cu limba neagră. Ori, grecii vorbesc limba greacă. Este evident că domnitorul îi confunda pe athinganoi cu romii sau cu alte triburi migratoare, de vreme ce el spune: şi asemenea sunt închipuiţi ca şi ceilalţi ţigani de prin alte ţări. A închipui însemna, în limba veche, a asemui. Deci este vorba de asemănarea ţiganilor moldoveni cu ţiganii din alte ţări europene, probabil pe baza meseriilor comune şi a locuirii în corturi. Dimitrie Cantemir cunoştea 11 limbi străine, printre care turca, persana şi araba. Un membru al Academiei de ştiinţe din Berlin, cunoscător al atâtor limbi, să nu fi fost capabil să remarce prezenţa cuvintelor indiene în limba ţiganilor? Faptul că Dimitrie Cantemir nu menţionează prezenţa cuvintelor indiene în limba ţiganilor ne îndreptăţeşte să afirmăm că NU romii erau ţiganii menţionaţi de Cantemir ca fiind trăitori în Moldova. Despre comunitatea rudarilor s-au spus multe, au fost şi sunt confundaţi cu romii. Romanologii au descoperit că din limba lor descrisă magistral de Dimitrie Cantemir a mai rămas un cuvânt persan, dăstău (dast în persană înseamnă mâner), care se referă la un utilaj folosit în sculptarea lemnului.

Leave a Reply

Your email address will not be published.