Între legionarism deghizat şi naţionalism-autoritar

 

Organizaţia radical-militantă şi ortodox-naţionalistă cunoscută astăzi în România şi în Moldova sub numele de Noua Dreaptă s-a creat la Bucureşti în preajma noului mileniu.
Organizaţia are o linie strictă de acţiune îndreptată contra romilor, maghiarilor şi homosexualilor. Sintetizînd această linie programatică, Tudor Ionescu descrie direcţie de bătaie a organizaţiei ca o formă de luptă:
„Tocmai pentru că noi luptăm împotriva acestei societăţi, să-i spunem, multiculturale şi multirasiale”.
Lupta aceasta o exprimă Noua Dreaptă şi într-un cîntec, lansat de Brigada de Asalt, în care romii sînt descrişi drept „ciori”. Refrenul cîntecului este o adevărată apologie a urii rasiale:
„Urăsc ciorile, ne fură tot porumbul şi ne distrug culturile!”
Noua Dreaptă este, de asemenea, împotriva avorturilor, împotriva prezenţei României în Uniunea Europeană şi NATO, şi pledează pentru unificarea necondiţionată cu Republica Moldova.
Deşi luptă contra avorturilor, Noua Dreaptă se apropie de ideile unor grupuri neonaziste, atunci cînd susţine că „ar trebui să fie făcute avorturi gratuite pentru ţigani pentru că nu este în avantajul nici al ţiganilor şi nici al românilor ca ei să se înmulţească”.
Tot Ionescu oferă o explicaţie halucinantă pentru această atitudine, afirmîndă că „grupuri etnice minoritare sau grupuri etnice formate din migranţi, legali sau ilegali, au o creştere demografică superioară în faţa românilor. Mai devreme sau mai tîrziu vor avea şi controlul politic asupra României”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.